WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Echt waar, ik zou ziels­ge­luk­kig zijn als ik mijn za­ke­lij­ke rit­ten in een Volvo S90 mocht af­leg­gen. Ik vind het een mooie au­to – voor­al van­bin­nen – ik zit er voor­tref­fe­lijk in en de au­to heeft de ruim­te en het veer­com­fort die ik van een gro­te za­ke­lij­ke se­dan ver­lang. Maar het is niet de bes­te sub­top­per, zo­als de­ze test uit­wijst. De ge­dach­te dat ik, wel­is­waar voor een ste­vi­ge meer­prijs, ook over een krach­ti­ge zes­ci­lin­der zou kun­nen be­schik­ken, is ver­lei­de­lijk ge­noeg om de Vol­vover­ko­per te be­dan­ken voor de kof­fie en voor een proef­rit een be­zoek te bren­gen aan de Au­dien BMW-ga­ra­gist. Van de nieu­we A6 ben ik be­slist on­der de in­druk, maar hij is wel erg zwaar – en daar­door een stuk duur­der in de we­gen­be­las­ting en brand­stof. De har­mo­ni­eu­ze rij­ei­gen­schap­pen van de BMW 530d ge­ven ui­t­ein­de­lijk de door­slag. De num­mer 1 in de be­oor­de­lings­ta­bel is ui­t­ein­de­lijk ook mijn num­mer 1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.