De Peu­ge­ot heeft als voor­deel de stan­daard mee­ge­le­ver­de au­to­maat.

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Zo­wel in de ba­sis­ver­sie als in de ge­tes­te uit­voe­ring vergt de Maz­da6 Sky­Ac­tiv-G 165 Es­sen­ce een min­der for­se in­ves­te­ring dan zijn con­cur­ren­ten. En dat ter­wijl zijn uit­rus­ting be­hoor­lijk vol­le­dig is. Dat geldt niet al­leen voor de aan­we­zi­ge vei­lig­heids­sys­te­men, maar ook voor het in­fo­tain­ment. Ver­der scoort de Ja­pan­ner in dit hoofd­stuk pun­ten met zijn gun­sti­ge brand­stof­ver­bruik en de meest ri­an­te ga­ran­tie­voor­waar­den van dit trio. De Peu­ge­ot 508 Al­lu­re gaat in de te­gen­aan­val met zijn stan­daard au­to­maat en een nóg la­ger ver­bruik. Op vei­lig­heids­ge­bied is de 508 min­der ri­ant uit­ge­rust dan de 6, maar wint-ie het wel ruim van de Mon­deo ST Li­ne. Daar staat te­gen­over dat de se­ni­or van dit stel in de ge­tes­te uit­voe­ring dui­de­lijk goed­ko­per is dan de Peu­ge­ot. Wel moet je als Mon­deo-rij­der maan­de­lijks een ho­ger be­drag uit­trek­ken voor de ben­zi­ne­re­ke­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.