VLIEG ER EENS UIT

Auto Review - - LIFESTYLE -

De Po­werUp Dart is een suc­ces­ver­haal van Kick­star­ter. Hier­mee to­ver je elk pa­pie­ren vlieg­tuig­je om tot een ‘slim’ pa­pie­ren vlieg­tuig­je dat je via je smartpho­ne be­stuurt. In de cock­pit zit­ten de blue­toot­hchip, de accu en de aan­slui­ting voor het op­la­den. Aan de ach­ter­kant spot­ten we een pro­pel­ler en een rich­tings­roer. Je kunt de mee­ge­le­ver­de sja­blo­nen ge­brui­ken om het op­ti­ma­le vlieg­tuig te vou­wen. Met een vol­le accu blijft de Dart zo’n der­tig mi­nu­ten in de lucht. De Po­werUp Dart kost 39 dol­lar, plus 8 dol­lar ver­zend­kos­ten. 39 dol­lar (ca. 34 eu­ro) www.po­we­rup­toys.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.