SPROOKJESBOEK

Auto Review - - SAMENSTELLING -

Koen Ver­geer heeft gou­den schrijf­vin­gers. Zijn boe­ken, die stee­vast de For­mu­le 1 als the­ma heb­ben, le­zen als de bes­te de­tec­ti­ve of thril­ler. Zo ook de laat­ste ti­tel van zijn hand, MaxMa­nia. In fei­te vat het boek de ra­ce­car­ri­è­re van Max Ver­stap­pen tot nu toe sa­men. Ver­geer blikt te­rug op zijn ei­gen ken­nis­ma­king met de ra­ce­we­reld, de moei­lij­ke ge­schie­de­nis van de au­to­sport in Ne­der­land, de car­ri­è­re van va­der Jos en de vlie­gens­vlug­ge op­mars van ri­singstar Max Ver­stap­pen in de For­mu­le 3 en de For­mu­le 1. Wordt Max ooit we­reld­kam­pi­oen? Ook daar schijnt Ver­geer zijn licht over. En dat al­le­maal ge­schre­ven als­of het een mis­daad­ro­man is. 19,99 eu­ro www.at­las­con­tact.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.