SNAPCHATSPEKTAKEL

Auto Review - - SAMENSTELLING -

Twee jaar ge­le­den lan­ceer­de het so­ci­a­le net­werk Snap­chat een zon­ne­bril met ge­ïn­te­greer­de vi­deo­ca­me­ra. Die bril bleek niet zo’n suc­ces. Je kon er geen fo­to’s mee ma­ken (al­leen film­pjes), hij was slechts tij­de­lijk in po­pup­sto­res ver­krijg­baar en zag er daar­naast vrij goed­koop uit, ter­wijl de prijs daar niet naar was. Nu is er ver­sie twee, en die zon­ne­bril zien we wel zit­ten. De kleu­ren zijn leu­ker, hij is wa­ter­be­sten­dig en je maakt er ook fo­to’s mee. Tijd om met de Spec­ta­cles een spek­ta­kel vast te leg­gen! 174,99 eu­ro www.spec­ta­cles.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.