Voor het­zelf­de geld

Fi­at be­stem­pelt de ver­nieuw­de 500X als de ‘suv van de toe­komst’. Een prijs­ver­ge­lij­king met drie con­cur­ren­ten die stuk voor stuk an­ders zijn dan de zo­veel­ste Re­nault Cap­tur, helpt te be­pa­len of dit ook jouw toe­kom­sti­ge suv wordt.

Auto Review - - INHOUD -

FI­AT 500X

De ‘suv van de toe­komst’ is le­ver­baar met mo­der­ne vei­lig­heids­sys­te­men. Ver­keers­bord­her­ken­ning en rij­strook­as­sis­ten­tie zijn stan­daard bij de Fi­at 500X Ur­ban Ope­ning Edi­ti­on van 25.395 eu­ro. Za­ken als een nood­rem­sys­teem, do­de­hoek­weer­ga­ve en een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra zit­ten nog in het vat. Wie de Ope­ning Edi­ti­on be­stelt, ont­vangt ook een 7-inch na­vi­ga­tie­sys­teem plus Ap­ple CarPlay en An­droid Au­to, led-kop­lam­pen en par­keersen­so­ren ach­ter. Van­zelf­spre­kend zijn hand­ma­ti­ge air­con­di­ti­o­ning en crui­se­con­trol stan­daard – bij al­le vier de au­to’s.

FI­AT 500X UR­BAN OPE­NING EDI­TI­ON 1.0 GSE (120 PK)

Ba­sis­prijs 25.395 eu­ro Licht­me­ta­len wie­len ✔ Na­vi­ga­tie­sys­teem ✔ Par­keersen­so­ren ach­ter ✔ Led-kop­lam­pen ✔ Ver­keers­bord­her­ken­ning en ✔ rij­strook­as­sis­ten­tie To­taal 25.395 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.