WA­TER OOK GE­BEURT

Auto Review - - LIFESTYLE -

Spor­ten en mu­ziek zijn een ge­wel­di­ge com­bi­na­tie. Maar tus­sen de fit­nes­sers en hard­lo­pers moesten wa­ter­spor­ters het doen met het ge­luid van klot­send wa­ter in de oren. JBL heeft met de End­uran­ce Di­ve een draad­lo­ze kop­te­le­foon ont­wik­keld die al­le ele­men­ten moet door­staan. Je stopt en draait de oor­tjes ste­vig in je ge­hoor­gang en dank­zij de stug­ge oor­ha­ken hoef je je geen zor­gen te ma­ken over dop­jes die uit je oren val­len, hoe wild je borst­crawl ook is. Om­dat blue­tooth in het wa­ter niet heel goed werkt, be­vat de Di­ve ook 1 GB in­tern ge­heu­gen. 99,99 eu­ro www.jbl.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.