OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De nieu­we Hon­da CR-V vol­doet aan de drie be­lang­rijk­ste ei­sen van suv-ko­pers: hij biedt veel ruim­te, rijdt com­for­ta­bel en is voor­zien van mo­der­ne vei­lig­heids­sys­te­men. Geen won­der dat hij in de we­reld­wij­de top 10 van best­ver­koch­te au­to’s van 2018 staat. Voor de Eu­ro­pe­se veel­rij­der is het ont­bre­ken van een die­sel­mo­tor wel een ge­mis.

Rui­me en com­for­ta­be­le best­sel­ler

Geen die­sel­mo­to­ren. Wat gaat-ie kos­ten?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.