OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Wie van het ex­pres­sie­ve ui­ter­lijk van de Jeep Che­ro­kee ge­char­meerd was, zal de fa­ce­lift waar­schijn­lijk als ‘vei­lig’ om­schrij­ven. Maar juist dat kon de au­to goed ge­brui­ken om bij het gros der suv-ko­pers in de smaak te val­len. Met zijn uit­ge­brei­de vei­lig­heids­uit­rus­ting en krach­ti­ge 2,2-li­ter tur­bo­die­sel wás het al een in­te­res­san­te au­to, maar nu wil je ook in de Che­ro­kee ge­zien wor­den. Prij­zen zijn nog niet be­kend, maar houd er re­ke­ning mee dat de Che­ro­kee niet het koop­je van de eeuw zal wor­den.

Voor een gro­ter pu­bliek aan­trek­ke­lij­ker ge­wor­den

Prij­zen zijn nog niet be­kend, maar goed­koop wordt de Che­ro­kee niet …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.