WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Wat is jouw fa­vo­riet: de BMX X1, de Volvo XC40 of de Volks­wa­gen Tiguan? Met de uit­komst van de­ze test kun je el­ke keus ver­ant­woor­den. De BMW rijdt het lek­kerst, de Volks­wa­gen is de be­taal­ba­re all­roun­der. De Volvo heeft aan bei­de au­to’s een zwa­re dob­ber, maar de Zweed­se suv is ge­ze­gend met een on­mis­ken­ba­re en moei­lijk in pun­ten uit te druk­ken aan­trek­kings­kracht. Het mar­kan­te de­sign spreekt mij zo aan, dat ik be­reid ben om con­ces­sies te doen op het ge­bied van bin­nen­ruim­te en rij­ei­gen­schap­pen. Te­ge­lij­ker­tijd ga ik op zoek naar op­los­sin­gen: door ge­noe­gen te ne­men met re­la­tief klei­ne wie­len, blijft het veer­com­fort be­hou­den en be­spaar ik de no­di­ge eu­ro’s. Geld dat ge­bruikt kan wor­den om te up­gra­den van de T3 naar de T4. Dat is een 190 pk ster­ke ben­zi­ne­mo­tor met vier ci­lin­ders en een meer­prijs van 4500 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.