MI­NI COUNTRYMAN

Auto Review - - VOOR HETZELFDE GELD -

Wie vro­lijk wordt van de Fi­at 500X, wordt dat wel­licht ook van de Mi­ni Countryman. Hij is speels, ei­gen­wijs en ver­dient het om in een vro­lij­ke kleur ge­spo­ten te wor­den. Je be­taalt wel de hoofd­prijs: instappen kan van­af 31.490 eu­ro, bo­ven­dien zijn de ve­le op­ties kost­baar. Er is een Coo­per-ver­sie met 136 pk, maar de uit­voe­ring met 102 pk is al zo duur …

MI­NI ONE COUNTRYMAN (102 PK)

Ba­sis­prijs 31.490 eu­ro Licht­me­ta­len wie­len ✔ Bu­si­ness Plus-pak­ket 2990 eu­ro (in­cl. na­vi­ga­tie­sys­teem, par­keersen­so­ren ach­ter, led-kop­lam­pen) Dri­ving As­sis­tant 600 eu­ro (o.a. ver­keers­bord­her­ken­ning) To­taal 35.080 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.