CITROËN C4 CACTUS

Auto Review - - VOOR HETZELFDE GELD -

De C4 Cactus is op­val­lend ge­sty­led en op­val­lend com­for­ta­bel ge­veerd. Wat be­treft prijs en uit­rus­ting is hij ge­waagd aan de Fi­at 500X. Als je kiest voor de Feel-uit­voe­ring hoef je niet al te veel bij te lap­pen voor een na­vi­ga­tie­sys­teem of een pak­ket vei­lig­heids­sys­te­men. In de op­tie­lijst zoe­ken we al­leen ver­geefs naar led-kop­lam­pen.

CITROËN C4 CACTUS PU­RETECH 110 S&S (110 PK)

Feel 23.590 eu­ro Licht­me­ta­len wie­len ✔ Na­vi­ga­tie­sys­teem 600 eu­ro Par­keersen­so­ren ach­ter ✔ Led-kop­lam­pen niet le­ver­baar Ver­keers­bord­her­ken­ning en 650 eu­ro rij­strook­as­sis­ten­tie To­taal 24.840 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.