OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Met het ui­ter­lijk van de 500X was naar ons idee al wei­nig mis, maar de re­la­tief dor­sti­ge ben­zi­ne­mo­to­ren ston­den zijn suc­ces in de weg. Wat ons be­treft is de ver­nieuw­de 500X klaar voor een vol­gen­de car­ri­è­re­stap. Niet al­leen mo­to­risch, maar ook op het ge­bied van vei­lig­heid en con­nec­ti­vi­teit.

Nieu­we mo­to­ren be­te­ke­nen gro­te stap voor­uit

In­stap­pers bij de con­cur­ren­tie blij­ven goed­ko­per

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.