E5 = EURO95

Auto Review - - NIEUWS -

Aan de pomp is het je vast al op­ge­val­len: er zit­ten nieu­we brand­stof­stic­kers op de vul­pisto­len. Je treft ze aan in de he­le Eu­ro­pe­se Unie. De maat­re­gel zou tan­ken in an­de­re EU-lan­den min­der ver­war­rend moe­ten ma­ken. Eu­ro 95 en Eu­ro 98 kre­gen de ron­de stic­ker E5 er­bij. De E staat voor etha­nol en de 5 voor het per­cen­ta­ge. Ben­zi­ne met 10 pro­cent etha­nol heet E10 en komt in de toe­komst naar steeds meer pom­pen in Ne­der­land. Wie die­sel tankt, ziet de vier­kan­te B7-stic­ker. Dat staat voor die­sel met 7 pro­cent bi­o­brand­stof. Bij LPG, LNG, CNG en H2 (wa­ter­stof) zijn de be­na­min­gen af­ge­drukt in een ruit­vorm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.