42 KWH VOOR i3

Auto Review - - NIEUWS -

Als je nu zo’n olij­ke BMW i3 be­stelt, ont­vang je de ver­nieuw­de ver­sie met een gro­ter ac­cu­pak­ket. Er gaat 42,2 kWh in, een ver­dub­be­ling van de ca­pa­ci­teit van de i3 uit 2013 (22,6 kWh). Tus­sen­door was de in­houd al een keer op­ge­krikt tot 33 kWh. Het for­maat en het ge­wicht van het ac­cu­pak­ket zijn ge­lijk ge­ble­ven. Vol­gens de WLTP-cy­clus be­draagt de ac­tie­ra­di­us 310 ki­lo­me­ter voor de ge­wo­ne i3 en 285 km voor de krach­ti­ger i3s. Ze kos­ten 41.995 eu­ro en 45.695 eu­ro – cir­ca 1600 eu­ro meer dan voor­heen. De bei­ge-ach­ti­ge car­ros­se­rie­kleur is ook nieuw en kost 672 eu­ro ex­tra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.