WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Kies je voor ver­trouwd en tijd­loos klas­siek of voor iets nieuws en span­nends? Ik ben vaak ge­neigd om voor de twee­de op­tie te gaan. Maar hoe in­druk­wek­kend de McLa­ren ook is, ik haak toch af bij dat ui­ter­lijk. Het is me net wat te ex­tra­va­gant, met die om aan­dacht schreeu­wen­de vleu­gel­deu­ren en dat (over smaak valt niet te twis­ten) le­lij­ke dash­board. Noem me saai, maar ik zou ‘ge­woon’ voor de 911 Tur­bo S Ca­brio gaan. De per­fec­ti­o­ne­ring van een op het eer­ste ge­zicht on­mo­ge­lijk con­cept blijft me fas­ci­ne­ren bij de Por­sche 911. De Tur­bo S is wat dat be­treft het non plus ul­tra, bij de Ca­brio krijg je er zelfs nog fris­se lucht bij.

Jaap Pe­ters

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.