WA­TER­STOF TAN­KEN IN NE­DER­LAND

Auto Review - - REPORTAGE -

Wa­ter­stof tan­ken kan op dit mo­ment op nog maar vier plek­ken in Ne­der­land: Arn­hem, Delf­zijl, Hel­mond en Rhoon. Toch gaat het van­af nu snel. In 2020 moe­ten er twin­tig sta­ti­ons ope­ra­ti­o­neel zijn. Het re­la­tief groot­ste aan­tal wa­ter­stof­tank­sta­ti­ons is te vin­den in De­n­e­mar­ken. De gas­vor­mi­ge brand­stof wordt af­han­ke­lijk van de au­to met een druk van 350 tot 700 bar ter be­schik­king ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.