PEU­GE­OT 508 SW

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Ook van de Peu­ge­ot 508 SW zijn op Marktplaats.nl voor­al veel die­sels te vin­den. On­der de 18 ben­zi­ne­ver­bran­ders von­den we bij­voor­beeld de­ze don­ker­blau­we 1.6 THP met 156 pk. Er staat ruim 120.000 ki­lo­me­ter op de klok, maar af­ge­zien van een paar kras­jes op de licht­me­ta­len wie­len ziet de Frans­man er­uit als nieuw. Wie dit bij­na wit­te in­te­ri­eur in vier jaar tijd zo on­be­ris­pe­lijk heeft we­ten te hou­den, moet haast wel in smet­vrees­the­ra­pie zijn ge­weest. Nu wen­sen wij nie­mand de­ze fo­bie toe, maar als twee­de ei­ge­naar pluk je er wel mooi de vruch­ten van. Als je re­gel­ma­tig cho­co­mel drin­kend en au­to­drop kau­wend kroost op de ach­ter­bank mee­neemt, is dit ple­zier ech­ter van kor­te duur. Wie graag zacht zoe­vend over 's he­ren we­gen zweeft, heeft een goeie aan de 508. Veer­com­fort wordt door de­ze Peu­ge­ot na­me­lijk met hoofd­let­ters ge­schre­ven. Dat wil niet zeg­gen dat het op pres­ta­tie­ge­bied ge­za­pig­heid troef is. De 156 pk ster­ke tur­bom­o­tor ver­leent de 508 vlot­te pres­ta­ties, zon­der dat hij zich on­mid­del­lijk tot zuip­schuit ma­ni­fes­teert. Toch lust hij heel wat krat­ten bier; 12 stuks kun je on­der het af­dek­zeil kwijt. Niet zo vreemd als je weet dat de laad­ruim­te stan­daard al 560 li­ter be­draagt. Met de ach­ter­bank vol­le­dig neer­ge­klapt, komt hier nog ruim dui­zend li­ter bij. Dank­zij de la­ge tild­rem­pel is be­la­den kin­der­spel; de groot­ste uit­da­ging is om het smet­te­lo­ze in­te­ri­eur niet te be­zoe­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.