OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Twij­fel je tus­sen een S90 of een van de Duit­se za­ken­se­dans? Ons ad­vies is dat je ge­rust je ge­voel kunt la­ten kie­zen. Met de S90 koop je een heel vol­was­sen au­to. Op vei­lig­heids­ge­bied is het een top­per, op het ge­bied van er­go­no­mie en ver­fij­ning zien we ech­ter wel ver­be­ter­pun­ten. En soms laat hij wat steek­jes val­len. De aan­drijf­lijn is pri­ma, maar wie graag wat meer vaart maakt, krijgt te ma­ken met een rauw­heid die de S90 niet staat. Veer­com­fort, in­te­ri­eur­de­sign Mist hier en daar raf­fi­ne­ment

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.