PIETER POSTTREIN

Auto Review - - LIFESTYLE -

In 2030 woont pak­weg 70 pro­cent van de be­vol­king in ste­den en koopt ie­der­een zijn spul­len mis­schien wel on­li­ne. De uit­stoot­re­gels zijn nog stren­ger ge­wor­den, maar die pak­ket­jes van Bol.com en Za­lan­do moe­ten toch be­zorgd wor­den. Met de EZ-Pro fo­cust Re­nault zich op ‘last mi­le de­li­ve­ry’ – een term die we steeds va­ker te­gen­ko­men. Het staat voor de laat­ste kor­te rit voor de le­ve­ring aan de klant. Een trein­tje van elek­tri­sche ‘ro­bo-pods’ on­der toe­ziend oog van een mens brengt de pak­ket­jes. El­ke pod is bij­na 5 me­ter lang en is vrij in te rich­ten door het ver­voers­be­drijf. Bij­voor­beeld met kluis­jes, waar de klant zelf zijn be­stel­ling uit pakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.