VW CADDY COM­BI

Auto Review - - VOOR HETZELFDE GELD -

Zo­wel za­ke­lijk als pri­vé is de Caddy de po­pu­lair­ste keu­ze. Op­mer­ke­lijk, want als par­ti­cu­lier be­taal je een ho­ge ba­sis­prijs. Wel is de 1.4 TSI ge­kop­peld aan een au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling. In ver­ge­lij­king met de Com­bo Tour is de uit­rus­ting vrij ka­rig: VW be­stem­pelt de elek­tri­sche ra­men vóór als ‘op­val­len­de fea­tu­re’ – bij ge­brek aan be­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.