FI­AT DOBLÒ COM­BI

Auto Review - - VOOR HETZELFDE GELD -

In dit seg­ment is de Fi­at Doblò de un­der­dog. Zijn ver­koop­cij­fers blij­ven zo­wel pri­vé als za­ke­lijk wat ach­ter. Mis­schien komt het door­dat crui­se­con­trol ex­tra kost, net als air­co (!). Of het ont­bre­ken van de ach­ter­uit­rij­ca­me­ra heeft er iets mee te ma­ken. Ty­pisch voor een stijl­be­wust Ita­li­aans au­to­merk: het glim­men­de 16-inch licht­me­taal is ge­woon stan­daard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.