OOR­DEEL

Auto Review - - REPORTAGE -

De Hon­da Cla­ri­ty biedt iets meer rijple­zier dan de Mi­rai en is zui­ni­ger met wa­ter­stof. Dat maakt het voor ons de be­te­re au­to. De tech­niek over­tuigt in bei­de au­to’s. Je kunt meer dan 400 ki­lo­me­ter rij­den voor­dat je weer moet tan­ken. Dat klus­je is in vier mi­nu­ten vol­bracht. Er is geen elek­tri­sche au­to met stek­ker die daar­aan kan tip­pen. Door de ho­ge aan­schaf­prijs, zijn wa­ter­stof­au­to’s al­leen nog niet be­reik­baar voor de mees­te Ne­der­lan­ders en Bel­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.