AL­LEEN VOOR CHI­NA

Auto Review - - NIEUWS -

Als je na­gaat hoe vroeg Re­nault er­bij was met de Zoe en de Flu­en­ce Z.E., houdt het merk zich al­lang op­val­lend rus­tig op elek­trisch ge­bied. Oké, de Zoe kreeg een gro­ter ac­cu­pak­ket, maar echt nieu­we mo­del­len ble­ven lan­ge tijd uit. Tot nu toe dan, want on­langs toon­den de Fran­sen de K-ZE, een com­pact elek­trisch stu­die­mo­del. Eer­lijk ge­zegd lijkt-ie spre­kend op de Kwid, een klein suv’tje dat on­der meer in In­dia wordt ver­kocht. Ei­gen­lijk wij­ken al­leen de neus en de ach­ter­lich­ten af. En de aan­drijf­lijn, na­tuur­lijk. Vol­gens Re­nault is de K-ZE be­doeld voor de Chi­ne­se markt, maar wordt hij la­ter ook el­ders op de markt ge­bracht. Ge­zien de op­ge­ge­ven ac­tie­ra­di­us van 250 km (vol­gens de ou­de NEDC-norm), is hij voor­al ge­schikt als stads­au­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.