WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Jaap Pe­ters

Ik ben geen suv-lief­heb­ber, maar heb wel een zwak voor Fran­se au­to’s. Re­nault is best goed be­zig op de­sign­ge­bied, vind ik. Maar de suv’s zijn niet de mees­ter­wer­ken van Lau­rens van den Ac­ker. Van de Kad­jar ben ik niet uit­ge­spro­ken ge­char­meerd, van de Ko­le­os al he­le­maal niet. Hij is me te braaf en con­ven­ti­o­neel. Als ik een groot ge­zin had en een paard, had ik mis­schien wel een Peu­ge­ot 5008 over­wo­gen. De au­to ziet er niet on­aar­dig uit en is lek­ker prak­tisch. Toch kies ik de DS 7 Cross­back, al vind ik het een in­ge­wik­kel­de keu­ze de­ze keer. Ik moet nog steeds wen­nen aan het nieu­we merk DS en weet niet goed of ik de de­sign­koers echt kan waar­de­ren. Ik geef de Cross­back het voor­deel van de twij­fel. Door­slag­ge­vend is het uit­ste­ken­de com­fort, het is goed dat Cit­ro­ën en DS de­ze klas­sie­ke deug­den weer heb­ben op­ge­poetst. Het mooie in­te­ri­eur met ku­bis­tisch dash­board geeft de door­slag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.