WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Gert Weg­man

Elk van de­ze au­to’s biedt pu­re ver­wen­ne­rij. Zij het dat ze daar al­le­maal zo hun ei­gen ma­nier voor heb­ben. Als het al­leen om het de­sign zou gaan, was de Vol­vo mijn fa­vo­riet. Die vind ik van­bui­ten én van­bin­nen ver­re­weg het fraaist. He­laas is hij te­vens het dor­stigst en rijdt hij het minst dy­na­misch van het stel. Als ik niet mijn ogen, maar ál­le an­de­re zin­tui­gen mijn keus laat be­pa­len, ga ik blind voor de 3-se­rie. Ik rijd ruim 40.000 ki­lo­me­ter per jaar en ik denk dat de BMW met zijn een­vou­di­ge be­die­ning, heer­lij­ke aan­drijf­lijn en dy­na­mi­sche be­stu­ring sim­pel­weg het mees­te ple­zier per ki­lo­me­ter biedt. Dat ik dan in een ‘oud’ mo­del rijd, kan me eer­lijk ge­zegd niet zo­veel sche­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.