WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Hoe de­fi­ni­eer je rij­ple­zier? Dat is voor ie­der­een weer an­ders. De één valt voor­al voor een vlot­te ac­ce­le­ra­tie, de an­der kickt meer op een com­mu­ni­ca­tie­ve be­stu­ring, ter­wijl een der­de het heer­lijk vindt als een au­to ge­ruis­loos rijdt. Op al de­ze pun­ten weet de nieu­we Ka Ceed te over­tui­gen. Wie voor­al ge­noe­gen schept in een soe­pe­le ve­ring, is met de Ko­re­aan min­der goed bediend. Hoe dan ook vol­doet de Ceed op al­le fron­ten ruim­schoots aan mijn wen­sen, ter­wijl ik met de Golf en de 308 het idee krijg dat ik meer con­ces­sies moet doen. En dat te­gen een ho­ge­re prijs. Dat de Ceed zo­wel van­bui­ten als van­bin­nen wat ano­nie­mer is dan zijn Eu­ro­pe­se te­gen­stre­vers, neem ik dan maar op de koop toe.

Gert Weg­man

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.