BUMP YOUR LI­FE

Auto Review - - LIFESTYLE -

Wie nog naar­stig op zoek is naar een ca­deau­tje voor de Citro­fiel in zijn of haar le­ven, ver­wij­zen we graag door naar li­fe­sty­le.ci­troen.com. Daar valt ons oog op dit kleur­rij­ke hor­lo­ge met Cit­ro­ën-em­bleem op de wij­zer­plaat. Er zit­ten twee hor­lo­ge­band­jes bij: zo komt de ont­van­ger bij een feest­je hip voor de dag en bij een za­ken­lunch ook. Op bei­de band­jes staat ‘Bump Your Li­fe’; een ver­wij­zing naar de Air­bump-stoot­kus­sens op de nieu­we Cit­ro­ën C3. Wat ‘Bump Your Li­fe’ be­te­kent, is ons ook een raad­sel. Be­schermt het zach­te hor­lo­ge­band­je tij­dens de za­ken­lunch je pols voor het fer­ven­te hand­je­klap­pen? 29 eu­ro li­fe­sty­le.ci­troen.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.