AU­DI A3 LI­MOU­SI­NE

Auto Review - - VOOR HETZELFDE GELD -

Au­di’s ant­woord op de beeld­scher­men van de A-klas­se is de Vir­tu­al Cock­pit. Dit haar­scher­pe di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um (645 eu­ro) is al­leen le­ver­baar in com­bi­na­tie met een uit­ge­breid na­vi­ga­tie­sys­teem (3487 eu­ro). Bij de ach­ter­uit­rij­ca­me­ra net zo: de ca­me­ra zelf ‘kost niet duur’, maar het bij­ko­men­de par­keer­hul­p­sys­teem wel. Het re­sul­taat: 40 mil­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.