STOE­RE BROER

Auto Review - - NIEUWS -

De let­ter N staat bij Hyun­dai sym­bool voor stoer en spor­tief. Zo is de i30N een hot hatch die je kunt ver­ge­lij­ken met de Volks­wa­gen Golf GTI. De i30 N-li­ne daar­en­te­gen, is de stoer ógen­de broer van de ge­wo­ne i30. Hij heeft niet meer spier­bal­len. Ide­aal voor men­sen die spor­tief voor de dag wil­len ko­men, maar niet zit­ten te wach­ten op dik 200 pk ver­mo­gen en het prijs­kaart­je dat daar­bij hoort. Met de i30 Fast­back ge­beurt nu het­zelf­de. De be­re­ster­ke i30 N Fast­back is in sep­tem­ber ont­huld en de­ze maand le­ren we over de spor­tief be­kle­de N-Li­ne. On­der de mo­tor­kap mag dan een be­schei­den tur­bom­o­tor (1,0 of 1,4 li­ter) lig­gen, aan de bui­ten­kant zie je spor­tie­ve bum­pers met een gril­le van zwart gaas en kop­lam­pu­nits met zwar­te ac­cen­ten. Dat je ach­ter het stuur van de Hyun­dai i30 Fast­back N-li­ne toch ge­neigd bent om de Re­nault Mé­ga­ne R.S. naast je uit te da­gen, komt waar­schijn­lijk door­dat je op een sport­stoel zit, naar een sport­stuur kijkt en een N-pook­knop be­roert. Wat de stoe­re broer van de i30 Fast­back gaat kos­ten, is nog niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.