Jaguar I-Pace

Auto Review - - VOORWOORD JAAP PETERS - Tekst Ca­spar Win­kel­mann, Bart Smak­man Fo­to’s Zbig­niew Ma­zar

Jaguar I- Pace • Vol­vo XC90 T8 Twin En­gi­ne Wan­neer stap je over op elek­trisch rij­den? Wordt het een vol­le­dig elek­trisch mo­del, of toch een plug-in hy­bri­de? Het is sma­ke­lijk dis­cus­sie­voer voor ver­jaar­da­gen. In zijn eer­ste ver­ge­lij­ken­de test neemt de Jaguar I-Pace het op te­gen de gul­den mid­den­weg tus­sen een dik­ke die­sel en een uit­stoot­vrije EV: de Vol­vo XC90 met hy­bri­de aan­drijf­lijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.