STOERDOENERIJ

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

Ford maakt er een ge­woon­te van om zijn mo­del­len te ‘ver­stoe­ren’. Na de Fie­sta en de Ka+ is nu de Fo­cus aan de beurt voor een Ac­ti­ve-uit­voe­ring. De Ac­ti­ve ziet er ro­buus­ter uit, heeft 3 cen­ti­me­ter ex­tra bo­dem­vrij­heid en komt ver­der in het ter­rein dank­zij twee nieu­we rij­pro­gram­ma’s. In de Slip­pery­stand slipt de Fo­cus Ac­ti­ve min­der in mod­der en sneeuw, ter­wijl in het Trail­rij­pro­gram­ma juist meer wielslip wordt toe­ge­staan op zach­te on­der­gron­den zo­als zand. Da­krails voor het ver­voe­ren van moun­tain­bi­kes zijn stan­daard. Een klein beet­je op­schep­pen over je out­door-as­pi­ra­ties doet de au­to met Ac­ti­ve-op­schrift op de dor­pels en de let­ter A in de stoel­be­kle­ding. Die A staat na­tuur­lijk voor Ac­ti­ve, maar ge­zien de ho­ge­re zit­po­si­tie kan het ook de A van AOW zijn. De Fo­cus Ac­ti­ve kost even­veel als de ST Li­neuit­voe­ring: 27.565 eu­ro. En 1000 eu­ro meer als je de Wa­gon pre­fe­reert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.