MO­DEL 3 NAAR NL

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

De lang­ver­wach­te Te­sla Mo­del 3 komt naar Ne­der­land en hij kost 58.800 eu­ro. Dat is de Long Ran­ge-ver­sie met een groot ac­cu­pak­ket en een ac­tie­ra­di­us van 544 ki­lo­me­ter. De krach­ti­ge Per­for­man­ce-ver­sie be­gint bij 69.700 eu­ro. Een goed­ko­per in­stap­mo­del zit nog in de pijp­lijn, maar wordt on­ge­twij­feld duur­der dan de des­tijds door Te­sla be­loof­de 35.000 dol­lar of 37.250 eu­ro (dol­lar­prijs plus 21 pro­cent btw). Als je van­daag een Mo­del 3 re­ser­veert, wordt hij vol­gens Te­sla in de eer­ste helft van 2019 ge­le­verd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.