WIE OF WAT IS RIVIAN?

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

De Ame­ri­kaan­se start-up Rivian ont­hul­de twee vol­le­dig elek­tri­sche ter­rein­wa­gens tij­dens de L.A. Au­to Show: een suv en een pick-up. Am­bi­ti­eus zijn ze ab­so­luut, want bei­de au­to’s sprin­ten in ruim 3 se­con­den van 0 naar 100 km/h en de be­loof­de ac­tie­ra­di­us be­draagt 600 ki­lo­me­ter. Hoe dan? Wel­nu, elk wiel wordt aan­ge­dre­ven door zijn ei­gen elek­tro­mo­tor (de vier elek­tro­mo­to­ren zijn sa­men goed voor 750 pk) en het ac­cu­pak­ket is hu­ge. De ca­pa­ci­teit be­draagt maar liefst 180 kWh. Dat is even­veel stroom als in twee Jaguar’s I-Pace of zes en een hal­ve Hyun­dai Io­niq. Het meest op­val­len­de de­signele­ment is de sim­plis­ti­sche licht­balk op de voor- en ach­ter­kant. Aan de voor­kant wordt de wit­te balk ‘ge­dra­gen’ door de ova­le kop­lam­pen. Als de balk groen kleurt, is de ac­cu vol. Bij de R1T ge­doop­te pick-up zit tus­sen de ca­bi­ne en de ach­ter­wie­len een ge­reed­schap­s­tun­nel. Via lui­ken aan bei­de kan­ten van de au­to, kun je bij je du­re ket­ting­za­gen en jacht­ge­we­ren. Bij de suv met de naam R1S zijn de laad­bak en de op­berg­tun­nel ver­ruild voor een gro­te­re ca­bi­ne met ze­ven zit­plaat­sen. Rivian voor­spelt dat de pro­duc­tie van bei­de mo­del­len in 2020 be­gint. Dat klinkt goed, maar wij kij­ken toch nog even de cat uit de tree.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.