KORT DOOR DE BOCHT

Auto Review - - RIJ IMPRESSIE BMW 320D -

Geen pa­niek: aan de spor­tie­ve ei­gen­schap­pen van de 3-se­rie heeft BMW niet ge­mord. Waar­schijn­lijk heeft de au­to de bes­te weg­lig­ging in zijn klas­se. Daar­naast is de Drei­er rui­mer ge­wor­den, is de af­wer­king er enorm op voor­uit ge­gaan en staat hij in to­ta­li­teit sim­pel­weg op een ho­ger plan dan zijn zes voor­gan­gers ooit heb­ben ge­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.