Hoe bouw je een Red Bull?

Auto Review - - LIFESTYLE MEUK VOOR MANNEN -

Het tech­nisch won­der­kind uit de For­mu­le 1 heet Adri­an Ne­wey. In de ra­ce­we­reld wordt de Brit be­schouwd als de in­ge­ni­eur die zijn vak het bes­te ver­staat. Ook al be­schik­te Max Ver­stap­pen de laat­ste ja­ren over de traag­ste mo­tor, dank­zij Ne­wey’s fan­tas­ti­sche chas­sis­ont­wer­pen luk­te het hem toch om ra­ces te win­nen. Maar zelfs de loopbaan van Ne­wey kent er­gens een start­punt, en in dit van­uit het En­gels ver­taal­de boek ver­telt hij pre­cies waar dat was. Zijn in Zo­bouwj­eeen au­to ver­za­mel­de ver­ha­len en anek­do­tes zijn be­slist ver­ma­ke­lijk om te le­zen, het is al­leen jam­mer dat de ver­ta­ling soms ha­pert als de Red Bull van Da­niel Ric­ci­ar­do. Zo wis­ten ze bij Daf heus wel dat je een au­to níet van pvc moet bou­wen, zo­als in het boek wordt be­weerd. Maar als je je niet stoort aan dit soort in­hou­de­lij­ke on­vol­ko­men­he­den, lees je het 400 pa­gi­na’s tel­len­de boek in één keer uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.