On­be­roerd naar je bestemming

Auto Review - - LIFESTYLE MEUK VOOR MANNEN -

De Seet­ro­ën van Cit­ro­ën is een hulp­stuk dat wa­gen­ziek­te moet voor­ko­men. In het mon­tuur van de bril – waar El­ton Jo­hn ja­loers op zou zijn – zit­ten trans­pa­ran­te rin­gen met een blau­we vloei­stof, die als de lucht­bel van een wa­ter­pas al­tijd lijn­recht met de ho­ri­zon blijft staan. Wan­neer de pas­sa­gier met een zwak­ke maag de Seet­ro­ën op­zet, re­a­geert het brein op het sta­bi­li­se­ren­de ef­fect van de blau­we vloei­stof. Een the­o­rie die lo­gisch in de oren klinkt. Of de Seet­ro­ën daad­wer­ke­lijk werkt? Tij­dens een kor­te rit door de Ca­ta­laan­se ber­gen met een snel­le Seat, on­der­vond het dienst­doen­de proef­ko­nijn geen hin­der van mis­se­lijk­heid. Dat kan twee din­gen be­te­ke­nen: ja, de Seet­ro­ën doet zijn werk, of de berg­rit duur­de niet lang ge­noeg. Voor de ze­ker­heid hou­den we het doos­je Pri­ma­tour de vol­gen­de keer toch maar on­der hand­be­reik ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.