Ver­bin­ding ma­ken

Auto Review - - LIFESTYLE MEUK VOOR MANNEN -

De Ma­kerp­ho­ne ziet er­uit als een cy­ber­punk smartpho­ne uit een sci­en­ce­fic­ti­on­film, maar het is ei­gen­lijk meer een edu­ca­tief pro­ject dan een te­le­foon. We heb­ben te­gen­woor­dig al­le­maal een iPho­ne of an­de­re smartpho­ne, maar nie­mand weet nog hoe in­ge­wik­keld (of ge­mak­ke­lijk?) zo’n te­le­foon in el­kaar steekt. Dat leer je dus met de Ma­kerp­ho­ne. In de doos zit­ten al­le on­der­de­len en be­wa­pend met een hand­lei­ding en een sol­deer­bout zet je ze in el­kaar. Kun je je iets leu­kers be­den­ken om het nieu­we jaar mee te be­gin­nen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.