BEVLOGEN, OVERTUIGEND EN ZONDER SPREEKANGST EEN ZAAL VOL POTENTIËLE KLAN­TEN TOESPREKEN IS VOOR IE­DER­EEN WEG­GE­LEGD

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST LUXE STATIONWAGONS - BA­VO GA­LA­MA do­cent en op­rich­ter Trai­nings­huys.nl

“Een in­hou­de­lijk uit­ste­kend ver­haal ver­liest het he­laas met gro­te cij­fers als het slecht ge­bracht wordt. Dat is de har­de re­a­li­teit.” TRAI­NINGS­HUYS ver­zorgt on­der lei­ding van Ba­vo Ga­la­ma doel­ge­rich­te be­drijfs­trai­nin­gen op het ter­rein van ver­ba­le-, en non­ver­ba­le com­mu­ni­ca­tie met klan­ten, me­de­wer­kers en za­ke­lij­ke re­la­ties. De­ze in­di­vi­du­e­le- of groeps­trai­nin­gen vin­den plaats bij u op kan­toor (InCor­po­ra­te trai­nin­gen) of in een van onze trai­nings­fa­ci­li­tei­ten in Am­ster­dam of Fries­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.