BMW i3

Auto Review - - VOOR HETZELFDE GELD ELEKTRISCHE AUTO’S MET GROOT A -

De BMW i3 kreeg een nieuw ac­cu­pak­ket, maar met 42 kWh is het slechts goed voor een be­reik van 280 km, te­gen zo'n 400 km van de rest. BMW vraagt 41.995 eu­ro en dan ben je er nog niet. Na­vi en de crui­se­con­trol kos­ten sa­men 2664 eu­ro, adap­tie­ve crui­se­con­trol con­trol­con­trol kost nog 1007 eu­ro ex­tra. En de ach­ter­uit­rij­ca­me­ra en warm­te­pomp zijn even­min bij de prijs in­be­gre­pen. BMW i3 120 Ah (42 kWh) Ba­sis­prijs 41.995 eu­ro Adap­tie­ve crui­se­con­trol 1007 eu­ro Na­vi­ga­tie­sys­teem 2664 eu­ro Ach­ter­uit­rij­ca­me­ra 407 eu­ro Warm­te­pomp 672 eu­ro To­taal 46.745 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.