Hyun­dai Ko­na Elec­tric

Auto Review - - VOOR HETZELFDE GELD ELEKTRISCHE AUTO’S MET GROOT A -

Dui­zend eu­ro, zo veel is de door ons sa­men­ge­stel­de Ko­na voor­de­li­ger dan de e-Niro. Aan­ge­zien de ho­ge mid­den­con­so­le in de Hyun­dai rond­uit on­han­dig is voor lan­ge be­stuur­ders, zou­den wij uit­wij­ken naar de Kia-dea­ler. Maar niet ie­der­een heeft veel been­ruim­te no­dig. Wel­ke Ko­re­aan je ook kiest, de gro­te ac­tie­ra­di­us is heer­lijk. Hyun­dai Ko­na Elec­tric Com­fort (64 kWh) Ba­sis­prijs 39.195 eu­ro Adap­tie­ve crui­se­con­trol ✔ Na­vi­ga­tie­sys­teem 2300 eu­ro Ach­ter­uit­rij­ca­me­ra ✔ Warm­te­pomp ✔ To­taal 41.495 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.