KORT DOOR DE BOCHT

Auto Review - - RIJ IMPRESSIE FORD MUSTANG 5.0 V8 BULLITT -

Of je nu in San Fran­cis­co in de huid van Frank Bul­litt kruipt of in Sur­huis­ter­veen, waar­schijn­lijk is de Mustang Bul­litt de coo­l­ste Mustang ooit. Oké, in Ne­der­land kost hij een ka­pi­taal, 118.945 eu­ro om pre­cies te zijn, maar voor dat geld krijg een bij­zon­der cha­ris­ma­ti­sche sport­cou­pé met een heer­lij­ke vij iter V8 die 460 pk le­vert. De au­to ziet er niet al­leen ge­wel­dig uit, hij is me­nig con­cur­rent te snel af. De ide­a­le au­to voor een span­nen­de ach­ter­vol­gings­scè­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.