WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST SPORTCOUPÉS MET V8-KRACHT -

Men­sen die een du­re sport­wa­gen ko­pen, heb­ben er vaak meer dan één. Ik her­in­ner mij een weet­je over de bij­na ver­ge­ten sport­wa­gen­bou­wer Spy­ker: ge­mid­deld ge­no­men is een Spy­ker ie­mands ze­ven­de au­to. Dat ge­tal ver­ras­te mij. Ik ging er­over na­den­ken. Wel­ke sport­wa­gen koop je eerst? Be­gin je ‘vei­lig’ met een Por­sche en bouw je dan lang­zaam op naar een Fer­ra­ri of een Lam­borg­hi­ni? Of is dat juist de jon­gens­droom en be­gin je daar­mee? Leu­ke ma­te­rie om in de kroeg over te bak­ke­lei­en. Als ik sport­wa­gens ga ver­za­me­len, weet ik wel dat ik eerst een As­ton Mar­tin Van­ta­ge koop en pas la­ter een Che­vro­let Cor­vet­te Grand Sport. Dat komt door het de­sign: ik heb een zwak voor de au­to’s die As­ton Mar­tin te­kent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.