MG TF

€ 7950

Auto Review - - REPORTAGE BAVO GALAMA -

Max Ver­stap­pen moet niet den­ken dat-ie als eni­ge al­tijd open rijdt in zijn sport­wa­gen met mid­den­mo­tor. Na­tuur­lijk kun je de lin­nen kap van de MG TF wel slui­ten, maar dat doen al­leen wat­jes. Want de­ze klei­ne road­ster koop je van­zelf­spre­kend om met vol­le teu­gen van het bui­ten­le­ven te ge­nie­ten. Als je lan­ger bent dan 1,85 me­ter wor­den die teu­gen trou­wens wel erg vol, want dan kijk je bij­na óver de voor­ruit heen en krijg je de wind van vo­ren. Ook zit het stuur nog­al laag, zijn de stoe­len klein, en oogt het dash­board ge­da­teerd. Maar ach, noem het ‘klas­siek’ en ie­der­een vindt het prach­tig. Op de tel­ler staat trou­wens slechts 50.000 ki­lo­me­ter, geen won­der dat de au­to er zo netjes bij staat. De 1,8-li­ter mo­tor met 135 pk maakt van de lich­te TF een lek­ker vlot kar­re­tje. De vijf­bak vraagt een ste­vi­ge hand en vier­ci­lin­der brult er tot 7000 toe­ren vro­lijk op los. Laat je niet té veel mee­sle­pen door het Brit­se en­thou­si­as­me. Want in krap­pe boch­ten ge­draagt de TF zich niet al­tijd als een good­sport en wil-ie nog wel eens op een brexit aan­stu­ren. Al is-ie niet zo link als de Clio V6.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.