RE­NAULT CLIO V6

€ 49.950

Auto Review - - REPORTAGE BAVO GALAMA -

Re­nault Sport maak­te van de vrien­de­lij­ke Clio een ge­nie­pig mon­ster, dat een kun­di­ge be­stuur­der vraagt. Daar­naast is de Clio V6 hét be­wijs dat de mid­den­mo­tor niet ide­aal is als bin­nen­ruim­te pri­o­ri­teit num­mer één is. Op de plek waar jon­ge ou­ders nor­ma­li­ter hun kleu­ters in de Iso­fixen ver­an­ke­ren, ligt in de­ze Clio een vet­te V6 te stam­pen. Met de­ze Clio kleur­de Re­nault be­hoor­lijk bui­ten de lijn­tjes en me­nig be­stuur­der volg­de dat voor­beeld. Niet zo gek, want wie niets­ver­moe­dend in­stapt, hoort de V6 ach­ter zijn rug ge­zel­lig bor­re­len – als een bub­bel­bad in de ach­ter­tuin. Niks aan de hand, dus. He­laas – als je het gas­pe­daal wat ver­der in­trapt, verandert dat ge­moe­de­lij­ke ge­bor­rel in een woest ge­brul. Jij gaat er niet met de Clio van­door, maar de Clio met jou! Ter­wijl de Por­sche Cay­man boch­ten uit­te­kent als een fi­ne­li­ner, voelt de Clio V6 meer aan als een stomp­je stoep­krijt. Dit on­be­hou­wen ge­drag heeft zo zijn char­mes, tot­dat je de Frans­man te veel tergt. Dan slaat hij toe als een door­ge­draai­de ge­le­hes­jes­dra­ger en neemt z’n ge­drag on­voor­spel­ba­re wen­din­gen. Laat hem laat dus all risk ver­ze­ke­ren, want 50 mille op een boom stuk­slaan is ook zo zon­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.