KORT DOOR DE BOCHT

Auto Review - - RIJ IMPRESSIE MAZDA CX 30 SKYACTIV X -

Het ge­slaag­de de­sign, het mooie in­te­ri­eur, de kwa­li­ta­tief hoog­staan­de af­wer­king, de jne com­for­ta­be­le rij­ei­gen­schap­pen, de com­ple­te stan­daard­uit­rus­ting, de pri­ma pres­ta­ties, de gun­sti­ge prijs én het (in po­ten­tie) erg la­ge ver­bruik, ma­ken de Maz­da CX-30 Sky­ac­tiv-X tot een wel erg ver­lei­de­lij­ke auto. Wie door een kin­der­rij­ke ge­zins­sa­men­stel­ling ge­dwon­gen is om naar een com­pac­te suv te zoe­ken, kan ech­ter be­ter er­gens an­ders gaan win­ke­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.