MUL­TI ME­DIA IN­TER­FA­CE ( MMI)

Auto Review - - DE TWEE GROTE PLUSPUNTEN VAN DE HONDA E ZIJN HOE H -

Naast een SD-slot en twee USBpoor­ten is er een aan­slui­ting voor een SIM-kaart. Om draad­loos je smartpho­ne te kun­nen op­la­den, is de Audi pho­ne box (604 eu­ro) een ver­eis­te. Voor een smartpho­ne ­in­ter­fa­ce be­taal je 332 eu­ro ex­tra. Di­gi­ta­le ra­dio-ont­vangst is stan­daard, even­als on­li­ne-na­vi­ga­tie, spraak­be­stu­ring en hand­schrif­t­her­ken­ning. De be­die­ning van al­le func­ties gaat gro­ten­deels met be­hulp van de twee tou­chs­creens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.