GE­SLAAG­DE NOSEJOB

Auto Review - - NIEUWS -

Hyun­dai heeft de neus van de Ko­na flink aan­ge­scherpt. Er zit­ten nu nog maar twee, in plaats van drie paar lam­pu­nits in het front. Daar­naast is de gril­le min­der hoog en heeft-ie een strak­ker ras­ter­pa­troon. De be­lang­rijk­ste wij­zi­ging in het in­te­ri­eur be­treft de mid­den­con­so­le en het aan­raak­scherm. Dat laat­ste is gro­ter ge­wor­den, bo­ven­dien ver­huis­den de fy­sie­ke knop­pen van de zij­kan­ten naar de on­der­zij­de. Pas in 2021 toont Hyun­dai hoe de ver­nieuw­de ver­sie van de Ko­na Elec­tric er­uit gaat zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.