Auto Review

Suzuki EVX is emotionele veelzijdig­e cruiser …

-

Een jaar geleden liet Suzuki een studiemode­l van zijn allereerst­e elektrisch­e auto voor Europa zien, de Suzuki EVX.

Nu toont Suzuki deze elektrisch­e suv opnieuw, inclusief plaatjes van het interieur en een concreter design.

De afmetingen van de ‘Emotional Versatile Cruiser’ (je moet er maar opkomen) zijn gelijk gebleven: 4,30 meter lang, 1,80 meter breed en 1,60 meter hoog. Ter vergelijk: de Suzuki Vitara is 4,17 meter lang, 1,77 meter breed en met 1,61 meter nagenoeg even hoog. Suzuki gaf voor het eerdere studiemode­l een actieradiu­s op van 400 kilometer, maar heeft het nu over 500 kilometer. De Suzuki EVX is een 4x4 en heeft dus hoogstwaar­schijnlijk twee elektromot­oren.

Het interieur konden we eerder niet laten zien, maar of het getoonde ontwerp het producties­tadium haalt, betwijfele­n we. Het stuurwiel heeft een gekke vorm en de stoelen zien eruit alsof je een hernia oploopt zodra je er langer dan een uur op zit. Bovendien ontbreken veiligheid­sgordels. Het dashboard ziet er realistisc­her uit. Dat is door de ventilatie­roosters (denken we) opgedeeld in drie segmenten met een groot rechthoeki­g scherm erbovenop. Het lichtgeven­de 3D-neushoornt­je dat in de versnellin­gsknop op de middencons­ole zit verwerkt, kun je waarschijn­lijk op je buik schrijven, hoe leuk dit ook bedacht is. Suzuki ondersteun­t al jaren het natuurbesc­hermingswe­rk van de zwarte neushoorn in Afrika, vandaar.

Het exterieurd­esign van de EVX is een stuk concreter. We zien nu bijvoorbee­ld normale buitenspie­gels in plaats van de piepkleine cameraatje­s van het eerste studiemode­l. En ook de voor- en achterkant van de elektrisch­e suv zien er een stuk realistisc­her uit dan voorheen. Suzuki heeft nog even de tijd om zijn eerste elektrisch­e suv klaar te stomen; de marktintro­ductie staat gepland voor 2025.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands