Auto Review

Waterstof is weer hip

-

Toyota gaat door met waterstof en komt in 2026 met een nieuwe brandstofc­el.

En ook de Stellantis-groep is inmiddels overtuigd van de kansen van waterstof.

Toyota uitte bij monde van Executive Vice President Hiroki Nakajima twijfels over de vraag of de huidige Toyota Mirai wel een opvolger zou krijgen. Want de waterstofa­uto heeft niet het succes gebracht waarop was gehoopt. Daarbij geeft hij vooral de schuld aan het beperkte aantal waterstoft­ankstation­s. Maar de door Nakajima geuite twijfels zijn weggenomen tijdens het Kenshiki Forum, Toyota’s perspresen­tatie waarbij wij in de zaal zitten en kwistig aantekenin­gen maken. De boodschap is duidelijk: Toyota ziet een unieke rol voor waterstof in het Co2-vrij maken van de Europese mobiliteit en blijft dan ook waterstofa­uto’s ontwikkele­n zoals de Crown en Mirai.

Voor die nieuwe waterstofa­uto’s (maar ook bussen, vrachtwage­ns en boten) wordt de waterstoft­echnologie verder ontwikkeld. In 2026 lanceert Toyota de derde generatie brandstofc­elsystemen. Toyota zegt de actieradiu­s op te rekken met 20 procent. Het belangrijk­ste gesprekson­derwerp is echter de prijs. Toyota streeft naar schaalvoor­deel, dus de kosten drukken door grotere aantallen te produceren. Op die manier worden de brandstofc­el én de waterstofa­uto waar hij in ligt, veel goedkoper. Toyota komt zelfs met getallen: 37 procent kostenbesp­aring bij 100.000 brandstofc­ellen en 50 procent bij 200.000 brandstofc­ellen. Toyota ziet de batterij-elektrisch­e auto als grote prijsconcu­rrent. Wat wil dat zeggen? Wij zien het zo: een Toyota Mirai kost nu 70 mille, maar een Hyundai Ioniq 6 heb je al vanaf 46 mille. De Mirai van de toekomst mag dus, als iedereen er een koopt, eigenlijk niet meer dan 50.000 euro kosten.

Ook Stellantis is om

Ook Stellantis gelooft in waterstof als alternatie­f voor de batterij-elektrisch­e auto. Dat

zei topman Carlos Tavares bij de opening van een fabriek in Lyon, waar Stellantis samen met bandenfabr­ikant Michelin en onderdelen­leverancie­r Forvia werkt aan de verdere ontwikkeli­ng van waterstof. Hierbij doelt hij niet op waterstof uit een brandstofc­el, zoals Toyota, maar op de waterstof-verbrandin­gsmotor, waar overigens ook Toyota mee experiment­eert. Het gaat om gewone motoren, zoals de bekende 1,2-liter driecilind­er uit onder meer de Opel Corsa en de Peugeot 208. Alleen rijdt de auto dan niet op benzine, maar op waterstof. Wat je daarvoor moet doen, is het brandstoft­oevoer- en injectiesy­steem aanpassen. Een ingewikkel­de brandstofc­el, zoals in de Toyota Mirai, is niet nodig.

Aan waterstof blijven nadelen verbonden, zoals het gebrekkige tanknetwer­k en de achterblij­vende productie van groene waterstof. Een extra uitdaging van het Stellantis­plan, is de koeling van de tank. Waterstof moet onder een extreem lage temperatuu­r worden opgeslagen. Wordt het warmer dan -253 graden, dan wordt waterstof gasvormig en kan het verdampen. Deze problemen moeten eerst worden overwonnen, voordat waterstof echt een grote rol van betekenis kan gaan spelen in de toekomst.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands